Grundreglen for et godt indeklima er, at luften i din bolig skal udskiftes hver anden time. Der skal være et samspil mellem den luft, der kommer ind, den luft der bliver suget ud og den luft der bevæger sig mellem rum. Vi guider dig til et godt indeklima, så du kan føle dig godt tilpas derhjemme.

Pilar.jpg
Frisk luft IND  ·  Luft MELLEM rum  ·  Luft UD af boligen

Du kan ofte selv løse mange af dine ventilationsproblemer. For at vælge den rigtige løsning og det rigtige produkt er det vigtigt, at du kender den TYPE af ventilation, du har i din bolig: Naturlig ventilation, mekanisk udsugning eller mekanisk ind- og udsugning. For at kunne skabe god ventilation er det vigtigt, at du ved, HVORDAN luften cirkulerer i hele din bolig: Luft ind, luft ud og den ofte glemte luft, der bevæger sig mellem rum.

Her finder du Fresh guide til god ventilation.


Hvilken ventilation har din bolig?

Naturlig ventilation

- almindelig i huse bygget op til 1960’erne

I mange ældre boliger er naturlig ventilation den mest almindelige form for ventilation. Princippet er baseret på forskellen mellem indendørs og udendørs temperatur og fungerer derfor meget forskelligt afhængigt af årstid. Renovering, efterisolering, udskiftning af varmekilder og vinduer kan også påvirke ventilationen negativt i huse med naturlig ventilation.

Problemer og forslag til løsninger i boliger med naturlig ventilation:
 

For dårlig ventilation når det er varmt
Det er almindeligt, at aftrækket behøves forstærkning fra udsugningsventilatorer. Læs mere om udsugning her.
 

Dårlig cirkulation mellem rum
Utilstrækkelig cirkulation mellem rum, det vi normalt kalder overskydende luft, afhjælpes oftest med friskluftsventiler og/eller ventilationsriste. Læs mere under afsnittet Luft mellem rum.

Luft mellem rum

Mekanisk udsugning

- almindelig i huse bygget fra 1970’erne og frem

Ventilation med mekanisk udsugning er almindeligt i huse fra 1970 og fremefter. Princippet er det samme som naturlig ventilation, men med den forskel, at du suger luften mekanisk ud ved hjælp af ventilatorer. Ventilatoren er tilsluttet et kanalsystem og kan placeres på loftet, i emhætten eller i en taghætte.

Problemer og forslag til løsninger i boliger med mekanisk udsugning:

Tør eller dårlig luft
Ofte skyldes disse problemer, at der er for få friskluftsventiler installeret i boligen. Nogle gange kan det være nødvendigt at gennemgå de eksisterende ventilatorers indstillinger. Læs mere under afsnittet Soveværelser og stuer.

Soveværelser og stuer

Mekanisk ind- og udsugning

- forekommer fra 1980’erne og fremefter

Ventilation med mekanisk ind- og udsugning er almindelig i huse fra 1980 og fremefter. Et mekanisk ind- og udsugningssystem med varmeveksler til varmegenvinding, tilføjer og fjerner nøjagtig den rigtige mængde luft i boligen. Du får et godt indeklima med ventilation i perfekt balance, og du kan desuden få en energibesparelse på op til 8.000 kWh / år *.
(* kilde: Energimyndigheden, Sverige)

Problemer og forslag til løsninger i boliger med mekanisk ind- og udsugning:

Dårlig luft eller utilstrækkelig cirkulation
Hvis der opstår problemer, selvom der er installeret et mekanisk ventilationssystem i boligen, kan det være nødvendigt at gennemgå systemets indstillinger. Sørg også for regelmæssigt, at skifte filter og rengøre kanalerne.