01-01-0001

Hvordan skifter jeg filter på min F100 Thermo?

For at komme til filtret skal fronten afmonteres. Dette gøres ved at skrue fronten mod uret. Montering sker i omvendt rækkefølge, skru fronten med uret indtil der høres et klik. Nu er ventilen grundindstillet.